Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Hockey arbitrage

Hockey Geldrop is afhankelijk van haar leden bij het invullen van het scheidsrechters-schema. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van scheidsrechters bij wedstrijden is niet vrijblijvend. Het niet opstellen van scheidsrechters kan leiden tot een boete van de KNHB. Het niet komen opdagen bij een fluitbeurt wordt daarom gezien als nalatigheid van het betreffende lid en kan worden bestraft met een sanctie. Een no-show is het niet verschijnen tijdens of het niet zorgen voor adequate vervanging voor een arbitrage verplichting.

 

Planning van de fluitdiensten

De scheidsrechterscommissie plant in nauwe samenwerking met het wedstrijdsecretariaat en de barcommissie de indelingen van alle wedstrijden (jongste jeugd/ junioren/ senioren). In de herfstcompetitie kunnen vanwege de korte tijd tussen publicatie poules door de KNHB en aanvang competitie scheidsrechters (uit de senioren) ingedeeld kunnen worden zonder vooraf overleg met de aanvoerders van de seniorenteams. Het zal dan min of meer een mededeling zijn welke wedstrijden zij het eerste weekend dienen te fluiten. De scheidsrechterscommissie zal er altijd naar streven om het inplannen van scheidsrechters uit de senioren in overleg met de aanvoerders te doen. De jeugdleden vanaf de B-teams zullen ingedeeld worden op dagen dat ze zelf "thuis” spelen. Aanvoerders van seniorenteams zullen een lijst met de te fluiten wedstrijden tot aan de herfstvakantie ontvangen. De aanvoerders (of andere aangestelde teamverantwoordelijken) vullen deze lijst in en sturen deze terug aan de scheidsrechterscommissie. (Er kan maar tot de herfstvakantie gepland worden omdat er bij de jeugd na de herfstvakantie wisselingen in poules doorgevoerd kunnen worden door de KNHB). In de voorjaarscompetitie zullen geen veranderingen meer plaats vinden en ontvangen de aanvoerders een lijst met alle te fluiten wedstrijden in deze voorjaarsperiode. Ook deze lijst dienen de aanvoerders zo snel mogelijk na ontvangst te retourneren aan de scheidsrechterscommissie.

 

Publicatie van de fluitdiensten

De indeling van de scheidsrechters staat vermeld op de Hockey Geldrop-website en in je persoonlijke scherm als je inlogt (lidnummer en wachtwoord noodzakelijk). Iedereen die staat opgesteld om te fluiten krijgt een e-mail ter herinnering met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd. Deze herinnering zal minimaal één week van tevoren (nogmaals) gestuurd worden. Het excuus dat je niet op de hoogte was van je fluitdienst geldt nooit.

 

Opleidingen

Jeugdspelers vanaf de C-teams mogen deelnemen aan de opleiding tot scheidsrechter. Spelers uit de B- en A-teams moeten de opleiding volgen, ook van de senioren wordt verwacht dat ze hun scheidsrechter kaart hebben.

Normaal gesproken zorg je dat je als B-speler je scheidsrechter kaart behaalt. Je wordt ingepland om te fluiten en het is prettig om daarbij je scheidsrechter kaart te hebben.

Ook zonder scheidsrechter kaart mag je fluiten en word je ingedeeld, indien mogelijk op een lager niveau en/of samen met een meer ervaren scheidsrechter. 

Het leren kennen en oefenen met de spelregels gebeurt via een E-learning opleiding van de KNHB. Het examen wordt groepsgewijs afgenomen op de club. Jeugdleden van de A- en B-teams ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de scheidsrechtersopleiding en het examen. Inschrijven voor het examen is ook op eigen verzoek mogelijk maar het aantal beschikbare examenplaatsen per seizoen is beperkt, schrijf daarom tijdig in.

Ook als je Senior lid bent of een tijd niet gefloten hebt en je kennis op wilt frissen mag je een verzoek doen om deel te nemen aan de opleiding. Aan de opleiding en het examen zijn kosten voor de club verbonden. Deelname voor leden wordt vergoed door de club maar is niet vrijblijvend. 

Opleidingen tot clubscheidsrechter, CS-Plus of bondsscheidsrechter zijn ook mogelijk. Als je het leuk vindt om te fluiten en toe bent aan een volgende stap dan maken we graag samen een plan voor een vervolgopleiding. 

Wanneer je vragen hebt over- of deel wilt nemen aan de scheidsrechtersopleiding stuur dan een mail aan [email protected]

 

Verplicht fluiten

Iedereen die als scheidsrechter staat opgesteld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten. Kun je dat niet, dan zoek je zelf tijdig een passende vervanger en meld je dit per e-mail bij de scheidsrechterscommissie; [email protected]

 

Bij ruilen zijn er twee mogelijkheden:

Je meldt aan de scheidsrechterscommissie met wie je ruilt. Dan wordt de fluitbeurt geschreven op naam van degene die voor jouw fluit. Je meldt niets aan de scheidsrechterscommissie. Dan wordt de fluitbeurt bij jou geschreven voor niet op komen dagen! Je wordt opnieuw ingedeeld! (Je kunt dan natuurlijk nog wel afspreken dat je een andere keer voor hem/haar fluit).

 

Niet komen opdagen voor fluiten en waarschuwingen

Scheidsrechters dienen zich tenminste 10 minuten voor aanvang bij de wedstrijdleiding te melden bij de ontvangstcommissie. Je aanwezigheid wordt altijd genoteerd; als je je dus niet meldt geldt dat als niet-opdagen. Indien je te laat komt waardoor de wedstrijd te laat start, kan de arbitragecommissie je een extra fluitdienst toewijzen. Bij herhaaldelijk te laat komen wordt de kans hierop uiteraard groter. Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten worden automatisch de volgende sancties toegepast:

 

Bij eerste no-show:

De betrokken scheidsrechter wordt voor de eerstvolgende eigen thuiswedstrijd geschorst en mag ook niet meespelen met een ander team. Hij/zij zal op deze dag opnieuw opgesteld worden om een wedstrijd te fluiten.

 

Bij de tweede no-show:

De betrokken scheidsrechter wordt voor de eerstvolgende twee wedstrijden geschorst en mag ook niet meespelen met andere teams. Daarnaast kan het bestuur mogelijk verdere passende maatregelen nemen in overleg met de scheidsrechterscommissie.

 

Aantal verplichte fluitbeurten

Het aantal verplichte fluitbeurten per seizoen staat niet vast en is afhankelijk van het aantal mensen dat (verplicht) fluit en het aantal wedstrijden dat in een jaar worden gespeeld. Het aantal verplichte fluitbeurten is voor iedereen min of meer gelijk. (De scheidsrechterscommissie houdt bij op hoeveel wedstrijden seniorenteams worden ingedeeld. Kleine afwijkingen van het gemiddelde zijn mogelijk).

 

"Prestatie scheidsrechters”

Bij Hockey Geldrop wordt gebruik gemaakt van een poule met prestatiescheidsrechters. Dit is een groep vrijwilligers die bereidt zijn de prestatieteams te fluiten (over het algemeen de wat "moeilijkere” wedstrijden). Aanwijzing van deze personen vindt plaats rekening houdend met ervaring & niveau, opgegeven verhinderingen en voorkeuren en beschikbaarheid. Dit kan ertoe leiden dat men soms een aantal malen achter elkaar wordt opgesteld en vervolgens een tijdje weer niet.

 

Digitaal wedstrijdformulier

Hockey Geldrop heeft bij de ontvangstcommissie een computer staan specifiek voor verwerking van de wedstrijduitslagen. Op een lijst bij de ontvangstcommissie staan de wedstrijdcodes vermeldt, deze codes zijn ook via de coaches verkrijgbaar.

 

Spelregels

Het volledige en actuele spel reglement kun je vinden op de website van de KNHB onder "Arbitrage" en dan bij "Spelregels en briefings".