Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg
Scheidsrechters Maa
13

TIPS voor scheidsrechters

Nieuws afbeelding

 

Op tijd

Zorg dat je op tijd bent, dat betekent ca. 15 minuten van te voren zodat je met je collega scheidsrechter de wedstrijd kan voorbereiden:

• doelen controleren;

• wedstrijdformulier opvragen;

• afspraken maken hoe je elkaar kan ondersteunen;

• waar ga je specifiek op letten;

• zijn er bijzonderheden over de wedstrijd die je moet weten.

 

Mobiel zijn

Zorg dat je steeds zo dicht mogelijk bij het spel bent, je bewegingspatroon bevindt zich tussen de achterlijn van jou zijde van het veld (tot dicht bij het doel), tot de 23 meterlijn van de andere zijde van het veld.

Je looppatroon is in de vorm van een hockeystick tussen doel en 23m lijn.

Bij een strafcorner aan de andere zijde van het veld stel je je op bij de middellijn ongeveer ter hoogte van de middenstip. Dit om de baan van het schot goed te kunnen volgen i.v.m. de mogelijke consequenties daarvan (bal op het doel of naast het doel).

 

Manier van opstellen

• Je stelt je op met de middenlijn aan je linkerkant.

• Sta altijd met je gezicht naar de spelers, ook bij het aangeven van een achterbal.

 

Signaleringen

• Signalen moeten duidelijk en voldoende lang gegeven worden zodat alle spelers en de andere scheidsrechter zich bewust zijn van de beslissingen.

• Het is een slechte gewoonte om weg te kijken van de spelers na een signaal of een beslissing, volgende overtredingen kunnen worden gemist, de concentratie kan verslappen of het kan worden opgevat als een teken van onzekerheid.

• Overtredingen worden aangegeven door met één arm te wijzen in de richting waarin de vrije bal moet worden genomen. Bij twijfel over de plaats van de overtreding gebruik je de andere arm om aan te geven waar de vrije bal moet worden genomen.

• De scheidsrechter aan wiens kant een strafcorner wordt gegeven of waar een doelpunt valt, geeft dit aan met de daarvoor bedoelde signalering (met beide armen horizontaal naar voren gestrekt, naar het doel of naar de middenstip wijzen). De andere scheidsrechter kan zijn collega assisteren in geval van twijfel door aan hem dit signaal te laten zien.

 

ENKELE REGELS WAAROVER NOGAL EENS DISCUSSIE ONTSTAAT

 

Hoge bal

Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle gebracht en zich op de grond bevindt.

De in eerste instantie ontvangende speler heeft recht op de bal. Indien niet duidelijk is welke speler de eerste ontvanger is, geldt dat een speler van het team dat de bal omhoog heeft gespeeld de tegenstander de gelegenheid moet geven om de bal aan te nemen.

 

Hoge bal op doel

Indien een verdediger duidelijk op de bal of de aanvaller inloopt zonder de intentie te hebben om de bal met zijn stick te spelen, dient hij bestraft te worden voor gevaarlijk spel.

Maar indien een verdediger binnen 5 meter van de bal is bij het eerste schot op doel en beneden de knie wordt geraakt, wordt opnieuw een strafcorner toegekend.

Indien een verdediger binnen 5 meter van de bal is bij het eerste schot op doel en op of boven de knie wordt geraakt, wordt het schot op doel als gevaarlijk beoordeeld en moet aan de verdedigers een vrije slag worden toegekend.

 

Zijkant stick

Spelers mogen de bal niet hard met de zijkant van de stick slaan bij een forehand slag.

Dit verbiedt niet het gecontroleerde gebruik van de zijkant van de stick bijeen forehand tackle, bij het op gecontroleerde wijze omhoog spelen van de bal over de stick van een tegenstander of over een liggende doelverdediger, of bij een schuifslag of push.

Het gebruik van de zijkant van de stick bij een backhand slag heeft zich ontwikkeld tot een beheersbare techniek die toegestaan is mits dit niet leidt tot gevaarlijk spel.

 

Plaats nemen vrije slag

Een vrije slag wordt genomen nabij de plaats waar de overtreding gebeurde.

‘Nabij' betekent binnen speelafstand van de plaats van de overtreding en zonder daar een aanzienlijk voordeel uit te verkrijgen.

De plaats waar een vrije slag moet worden genomen moet strenger worden beoordeeld binnen het 23-metergebied.

 

Bal op de plank

Als het eerste schot op doel een slag is (in tegenstelling tot een push, flick of scoop), moet de bal de doellijn passeren (dan wel zich op een weg bevinden die, voordat de bal van richting wordt veranderd, erin zou resulteren dat de bal de doellijn zou passeren) op een hoogte van niet meer dan 460 mm (hoogte van de achterplank), om een geldig doelpunt te kunnen maken.

Deze bepaling geldt ook als de bal stick of lichaam van een verdediger raakt vóór het eerste schot op doel. Als het eerste schot op doel een slag is en de bal te hoog de doellijn passeert of zal gaan passeren, moet het schot worden afgekeurd en bestraft, ook als de bal daarna van stick of lichaam van een andere speler afkaatst. De bal mag op weg naar het doel boven 460 mm hoogte komen mits dit geen gevaar oplevert en mits de bal vanzelf naar een lagere hoogte dan 460 mm daalt vóór hij over de doellijn gaat.

Het spelen van de bal met een "slapshot”of een "flats”(een langer durende schuif of veegbeweging met de stick voor die in contact kom met de bal) wordt aangemerkt als slag.

Voor tweede en daaropvolgende slagen op doel en voor doelpogingen met flick, tip-in en scoop gelden geen beperking van de hoogte, mits zij niet gevaarlijk zijn.

 
Lid worden

Sponsoren

Social media

Download onze app

Agenda

Nog geen agenda punten.

Vandaag jarig

Conny Staudt
Jan Willem Derks
Floor Houtakkers