Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg
Technische Commissie Maa
11

Start interne competitie Jongste Jeugd en Junioren

Beste coaches, managers en trainer-coaches, 

Zoals eerder gecommuniceerd gaan we aanstaande zaterdag 13 maart weer verder met de interne competitie. Omdat we het laatste schema voor de winterstop niet helemaal hebben kunnen afmaken, zullen we nogmaals met dat schema van start gaan. Afhankelijk van een eventuele hervatting van de reguliere competitie of een alternatief van de KNHB, kijken we ondertussen naar andere opties.  

Onderstaand nogmaals de 'spelregels' die gelden tijdens de interne competitie i.v.m. de Coronamaatregelen. 

1. Er wordt gespeeld volgens schema. Hiervan mag niet worden afgeweken, tenzij het niveauverschil te groot blijkt te zijn. In dat geval dienen de teams die tegen elkaar spelen onderling te 'mixen'.   

2. Het wedstrijdsecretariaat zal een van de teams die als laatste speelt een e-mail sturen met de adresgegevens van de sleutelhouder van de club. Dit team dient zaterdagmorgen de sleutel daarop te halen zodat zij het complex kunnen afsluiten na de laatste wedstrijd.

3. Het complex zal op zaterdagmorgen tijdig geopend zijn voor de teams. Het betreden en het verlaten van het complex mag alleen via de hoofdingang van het clubhuis aan de parkeerplaats. De fietsenstalling blijft gesloten (uitzondering is de Hockeyschoolen de Jongste Jeugd).

4. Alleen jeugdspelers van de ingeplande wedstrijden, de begeleiding (maximaal 2 per team) en scheidsrechters hebben toegang tot het complex. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt!

5. Elk team dient uiterlijk vrijdagavond per e-mail het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@hockey- geldrop.nl) te informeren wie namens het betreffende team als Toezichthouder zal fungeren. Deze Toezichthouder dient minimaal 18 jaar te zijn en houdt toezicht op de naleving van de Corona regels. Verder ziet deze Toezichthouder erop toe dat de teams op de afgesproken tijd beginnen en direct na de wedstrijd het complex zo spoedig mogelijk weer verlaten. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om bij een volgende of eerdere wedstrijden als toeschouwer op het complex te verblijven. Verder is de Toezichthouder met de Toezichthouders van de andere teams verantwoordelijk voor het deurbeleid. Tijdens de wedstrijden mogen er geen personen worden toegelaten op het complex anders dan jeugdspelers van de ingeplande wedstrijden, de begeleiding (maximaal 2 per team) en scheidsrechters.

6. Elk team dient één scheidsrechter te leveren.

7. Het team dat als eerste wordt genoemd in het schema speelt 'thuis' en draagt dus het thuis tenue. Omdat er bij een te groot niveauverschil 'gemixt' gaat worden dienen spelers en speelsters zowel hun thuis tenue als hun uit tenue mee te nemen.

8. Bij overtreding van bovengenoemde 'spelregels' door spelers en/ of begeleiding wordt het gehele team uit de interne competitie gehaald en dienen zij het complex direct te verlaten.

Om clustervorming te voorkomen mogen de teams maximaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd het complex betreden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en heel veel hockeyplezier!

De Technische Commissie 
Bijlage