Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Vacatures

Bestuur - Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging één en ander conform hetgeen daarover in de statuten is bepaald. Voor is de penningmeester verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenadministratie en de financiële administratie.

Taken

• Registratie van alle financiële zaken van de vereniging, verwerken en controleren van de inkomsten en uitgaven.

• Opstellen van contracten “betaalde trainers”, (ZZP-ers).

• Opstellen van beloningsstructuur vrijwilligers.

• Maandelijkse rapportage aan het bestuur van de financiële stand van zaken.

• Draagt het door het bestuur aangegeven financiële beleid en besluiten uit naar de leden.

• Beheren van de verzekeringen van de vereniging.

• Draagt zorg voor een goede en up to date KvK inschrijvingen, uitvoerend hierin is de secretaris.

• Beheren van alle contracten (zowel voor leveranciers, medewerkers als leden)

• Opstellen en beheren van de begroting.

• Contact onderhouden en het beleid van het bestuur daar waar van toepassing doorzetten naar de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende commissie(s).

• Het voeren van functioneringsgesprekken met ‘personeel’ en opdrachtnemers.
Lid worden

Sponsoren

Social media

Download onze app

Agenda

Nog geen agenda punten.