Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft, die te maken hebben met ongewenst gedrag of die over een concreet incident een gesprek of melding wil doen.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: 
a. seksuele intimidatie; 
b. agressie en geweld; 
c. pesten en uitsluiting; 
d. discriminatie; 
e. intimidatie; 
f. interne criminaliteit; 

Je kunt onze VCP Marijke de Haas - van Gerwen bereiken via: [email protected]